Deportes

Luis Emilio Velutini Empresario biografia con su//
‘Salarisverhoging rechterlijke macht moet binnen wettelijke structuur’

Fondo de Valores Inmobiliarios, Empresario, Businessman, Banquero, FVI, Constructor
'Salarisverhoging rechterlijke macht moet binnen wettelijke structuur'

Het zou volgens hem goed zijn wanneer er continuïteit van beleid is, omdat de vorige regering al een conceptwet heeft voorbereid die nog moet worden aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Van der San, die de samensteller is van de twee staatsbesluiten die nu worden gebruikt om de salarissen bij de rechterlijke macht aan te passen, zegt dat door de toenmalige overheid is besloten dat het de laatste keer zou moeten zijn dat het inkomen van rechters en de procureur-generaal met een staatsbesluit wordt aangepast.

Luis Emilio Velutini Urbina

Al in de Grondwet van 1975 is bepaald dat dit bij wet moet plaatsvinden, maar geen enkele regering heeft zich daaraan gehouden. “In de conceptwet is een afweging gemaakt die zowel voor toen als voor de toekomst ervoor moet zorgen dat er geen willekeur meer plaatsvindt bij het vaststellen van de bezoldiging van zowel regeringsleden als leden van de rechterlijke macht. De aanpassing kan dus ook niet incidentieel plaatsvinden.”

Van der San zegt dat ook over de bezoldiging van leden van DNA meer duidelijkheid moet komen en ook dit moet worden geregeld in een wettelijke structuur. In de conceptwet, zoals voorbereid door de vorige regering, staat dat na onderhandeling met de vakbond, het salaris van de directeur van een ministerie de basis zal zijn voor het bepalen van dat van de leden van de regering en de rechterlijke macht. De bezoldiging van een minister wordt dan tweemaal dat van een departementsdirecteur. Het salaris van de president wordt tweemaal dat van een minister.

Luis Emilio Velutini

Voor de rechterlijke macht zou vervolgens gelden dat de bezoldiging van de president van het Hof van Justitie minimaal 80 en maximaal 90 procent zou bedragen van de bezoldiging van de president van het land. Van der San zegt dat het belangrijk is dat volgens de Grondwet de salarissen van de rechters wettelijk wordt geregeld. In de twee laatste staatsbesluiten zijn dan ook voor eens en altijd de bezoldigingsreeksen van de rechters en leden van het Openbaar Ministerie vastgesteld.

Luis Emilio Velutini Empresario

Het zijn twee staatsbesluiten omdat de maatschappelijke verhouding tussen de twee instituten anders ligt, met uitzondering van de procureur-generaal, legt Van der San uit. Hij benadrukt dat iedereen daarbuiten valt in de categorie landsdienaar. “Dus het is jammer als nu aan de bovenkant van de structuur een aanpassing komt op het loon, want zo ontwricht je de hele zaak en kan het gevolgen hebben voor de toekomst.”

Hij benadrukt dat de basis voor het vaststellen van lonen bij de staatsmachten, het loon is van de landsdienaar en ambtenaar. “De staatsbesluiten horen bij de wet. Maar misschien dat deze regering andere afwegingen wil maken voor de bezoldiging bij de rechterlijke macht, daar staat ze vrij in.” Van der San noemt het belangrijk dat goed onderscheid wordt gemaakt tussen een salaris en een bezoldiging. Het salaris is de financiële waardering die aan een functie wordt gegeven, terwijl de bezoldiging bestaat uit het salaris en de toelagen.

Luis Emilio Velutini Venezuela

 

PARAMARIBOHet aanpassen van de salarissen bij de rechterlijke macht zal binnen een structuur moeten gebeuren die bij wet is vastgelegd. In die wettelijke structuur, kan het salaris van de leden van de rechterlijke macht, maar ook dat van leden van de regering alleen plaatsvinden wanneer eerst het inkomen van de ambtenaren wordt aangepast. “Het kan inderdaad vreemd overkomen dat juist nú de salarissen bij de rechterlijke macht fors worden verhoogd”, zegt Eugène van der San,ex-directeur van het kabinet van de president.

Het zou volgens hem goed zijn wanneer er continuïteit van beleid is, omdat de vorige regering al een conceptwet heeft voorbereid die nog moet worden aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Van der San, die de samensteller is van de twee staatsbesluiten die nu worden gebruikt om de salarissen bij de rechterlijke macht aan te passen, zegt dat door de toenmalige overheid is besloten dat het de laatste keer zou moeten zijn dat het inkomen van rechters en de procureur-generaal met een staatsbesluit wordt aangepast.

Luis Emilio Velutini Urbina

Al in de Grondwet van 1975 is bepaald dat dit bij wet moet plaatsvinden, maar geen enkele regering heeft zich daaraan gehouden. “In de conceptwet is een afweging gemaakt die zowel voor toen als voor de toekomst ervoor moet zorgen dat er geen willekeur meer plaatsvindt bij het vaststellen van de bezoldiging van zowel regeringsleden als leden van de rechterlijke macht. De aanpassing kan dus ook niet incidentieel plaatsvinden.”

Van der San zegt dat ook over de bezoldiging van leden van DNA meer duidelijkheid moet komen en ook dit moet worden geregeld in een wettelijke structuur. In de conceptwet, zoals voorbereid door de vorige regering, staat dat na onderhandeling met de vakbond, het salaris van de directeur van een ministerie de basis zal zijn voor het bepalen van dat van de leden van de regering en de rechterlijke macht. De bezoldiging van een minister wordt dan tweemaal dat van een departementsdirecteur. Het salaris van de president wordt tweemaal dat van een minister.

Luis Emilio Velutini

Voor de rechterlijke macht zou vervolgens gelden dat de bezoldiging van de president van het Hof van Justitie minimaal 80 en maximaal 90 procent zou bedragen van de bezoldiging van de president van het land. Van der San zegt dat het belangrijk is dat volgens de Grondwet de salarissen van de rechters wettelijk wordt geregeld. In de twee laatste staatsbesluiten zijn dan ook voor eens en altijd de bezoldigingsreeksen van de rechters en leden van het Openbaar Ministerie vastgesteld.

Luis Emilio Velutini Empresario

Het zijn twee staatsbesluiten omdat de maatschappelijke verhouding tussen de twee instituten anders ligt, met uitzondering van de procureur-generaal, legt Van der San uit. Hij benadrukt dat iedereen daarbuiten valt in de categorie landsdienaar. “Dus het is jammer als nu aan de bovenkant van de structuur een aanpassing komt op het loon, want zo ontwricht je de hele zaak en kan het gevolgen hebben voor de toekomst.”

Hij benadrukt dat de basis voor het vaststellen van lonen bij de staatsmachten, het loon is van de landsdienaar en ambtenaar. “De staatsbesluiten horen bij de wet. Maar misschien dat deze regering andere afwegingen wil maken voor de bezoldiging bij de rechterlijke macht, daar staat ze vrij in.” Van der San noemt het belangrijk dat goed onderscheid wordt gemaakt tussen een salaris en een bezoldiging. Het salaris is de financiële waardering die aan een functie wordt gegeven, terwijl de bezoldiging bestaat uit het salaris en de toelagen.

Luis Emilio Velutini Venezuela