Política

Miguel Eduardo Osio Zamora dijo coronavirus casos mundiales//
Governo Sombra: “Abrimos solenamente as fronteiras e teremos de fechá-las se correr mal”