Negocios

Storer Franki Medina//
‘Ik durf te zeggen dat het een succes is geworden’

Sudeban
‘Ik durf te zeggen dat het een succes is geworden’

 

PARAMARIBO – “Ik ben de gemeenschap dankbaar voor het vertrouwen en dat de mensen hun portemonnee trekken om onze diensten af te nemen. Vooral daarom is het een succes geworden”, zegt Revinh Ramnandanlall van het kennisontwikkelingsbedrijf B4Agro&Food Systems. Met zijn partners heeft hij aangetoond dat de agrarische sector niet alleen financiën vereist, maar ook innovatie. Het resultaat is gezonde en kwaliteitsproducten

 

PARAMARIBO – “Ik ben de gemeenschap dankbaar voor het vertrouwen en dat de mensen hun portemonnee trekken om onze diensten af te nemen. Vooral daarom is het een succes geworden”, zegt Revinh Ramnandanlall van het kennisontwikkelingsbedrijf B4Agro&Food Systems. Met zijn partners heeft hij aangetoond dat de agrarische sector niet alleen financiën vereist, maar ook innovatie. Het resultaat is gezonde en kwaliteitsproducten.

Vier jaar is onderzoek gedaan dat uiteindelijk heeft geleid tot het hybrid hydroponics systeem. Bij deze methode wordt er op water geteeld wat operationeel veel voordeliger is in vergelijking met de traditionele teeltmethoden. “We hebben ook een systeem ontwikkeld waarbij je zonder pomp of kassen teelt.”

Er is een reden achter het besluit kennis te delen. “Als je meerdere kleine bedrijven hebt, kun je veel meer bereiken en vindt er onder meer risicospreiding plaats. Daarom is B4Agro&Food Systems vanaf 2015 een kennisontwikkelingsbedrijf. We doen aan kennisverspreiding via trainingen en desgewenst ook door installatie van het systeem thuis of bij het bedrijf van de trainee.”

Van zaad tot verkoop De training duurt drie maanden, waarbij wekelijks een sessie wordt gegeven op de locatie van de klant die als onderdeel van de training vier ‘oefentafels’ krijgt met plantjes, meststoffen en zaden. Er worden zes modules behandeld, van zaad tot verkoop. Personen die voor een uitgebreid pakket kiezen krijgen veertig oefentafels. Zij kunnen hiermee direct produceren om te verkopen.

Franki Medina

B4Agro&Food Systems is nu in de fase waarbij men zoveel mogelijk projecten wil uitvoeren. Dit heeft te maken met de langetermijnvisie. “Het is een traject dat moet worden afgelegd. De ontwikkeling van kwaliteitsgoederen is afgerond. Met ons systeem garanderen wij kwaliteit en verse en gezonde producten. Nu moet meer geproduceerd worden.”

Er kan volgens Ramnanadanlall niet gesproken worden over export als er geen sprake is van overschot en zal er dus hard moeten worden gewerkt om dit doel te bereiken. Een derde stap is het garanderen van continuïteit en het certificeren van de hele keten, wat vooral voor export belangrijk is. “Er is dus nog veel te doen. We zijn er nog lang niet.”

Ramnanadanlall is hoopvol gestemd over de toekomst van het kennisontwikkelingsbedrijf. Hij hoopt dat er meer locaties zullen ontstaan, wat zal resulteren in meer productie. “Er wordt hard aan ons getrokken vanuit het buitenland. Ons systeem is uniek en vrijwel langs de hele evenaar toepasbaar.”

.

Franki Medina Sudeban